SKS

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen klaar voor kampioenschap 2021

Onderzoek organiseren kampioenschap

De SKS onderzoekt momenteel of het in 2021 mogelijk is om veilig het SKS-kampioenschap te kunnen houden. We zijn er tot nog toe steeds van uitgegaan dat er een regulier kampioenschap wordt gezeild. Maar wat als dat niet kan? Samen met overheidsinstanties (gemeenten, politie, Provinciale Waterstaat, Veiligheidsregio) wordt hard gewerkt aan een plan voor een alternatief scenario.

Vanuit het SKS-bestuur is een kernteam geformeerd dat samen met de overheidsinstanties het alternatieve scenario nader invult en vormgeeft. Deze bijzondere samenwerking verloopt uiterst voorspoedig. René Nagelhout, voorzitter van de SKS hierover: “Wy binne bliid mei de unyke gearwurking dy’t wy ha mei de oerheden. Elts hat mei in protte ynset ús plan besjoen en it oerlis wie oant no ta tige konstruktyf.”

Alternatief scenario

In het alternatieve scenario werd er in eerste instantie van uitgegaan dat er vanaf 24 juli a.s. in één week twee wedstrijden per dag zouden worden gezeild op de Tsjûkemar. Omdat het houden van wedstrijden op dit meer bij de instanties tegen een aantal bezwaren aanliep, is in goed overleg met overheden en SKS besloten om de Sleattemer Mar als uitgangspunt te nemen.

Het beoogde scenario is stevig onderbouwd door middel van een uitgebreide risicoanalyse en een tot in detail uitgewerkt plan van aanpak. Tevens ligt er een testprotocol klaar waarbij de SKS hulp aangeboden heeft gekregen van Eurofins uit Heerenveen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het afnemen van testen bij grote sportevenementen. Het ziet er naar uit dat binnenkort een door alle partijen gedragen plan kan worden gepresenteerd.

De SKS heeft schippers en wedstrijdcommissies virtueel gesproken over het alternatieve scenario. Daarbij hebben de schippers aangegeven dat ze heel graag een kampioenschap willen zeilen. De wedstrijdcommissies zullen alles in het werk stellen om te assisteren bij het organiseren van de wedstrijden. Kortom, mocht het zover komen, dan is er grote bereidheid om een kampioenschap onder alternatieve omstandigheden op de Sleattemer Mar te zeilen.

Waarschijnlijk geen publiek

De kans dat er publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn, is helaas in verband met de coronamaatregelen klein. Nagelhout hierover: “It is fansels tige spitich foar ús trou publyk, mar wa wit hoefolle romte de kommende tiid noch komt as de sitewaasje better wurdt en it regear de koroanamaatregels fierder ferrommet.” De volgers van het skûtsjesilen zullen in ieder geval optimaal worden bediend om niets van de wedstrijden te hoeven missen. Door middel van track en trace en met behulp van de (sociale) media is het goed te volgen. En Omrop Fryslân bereidt zich voor op een uitgebreid live-verslag met een ruime voor- en nabeschouwing van de wedstrijd. Ook Omroep Max staat in de startblokken.

De SKS durft voorzichtig optimistisch te zijn en gaat er vanuit dat er eind juli weer meer mogelijk is. Vorig jaar was het jammer genoeg onmogelijk een kampioenschap te zeilen, maar de insteek van de SKS voor dit jaar is: Sile! In welke vorm en op welk water dan ook.

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close