SKS

Skûtsje Oeral Thús van Joure viert op 13 juli honderdjarig jubileum

‘Ik sjoch altyd om my hinne om te sjen wêr 't De Jouwer leit’

Het Jouster skûtsje Oeral Thús viert dit jaar het honderdjarig jubileum. Het is by far niet het oudste skûtsje, maar wel het eerste skûtsje dat kampioen werd in zowel de SKS als de IFKS.

 

,,In hiel soad skippers wolle der wol op sile. It is ien fan de rapste skippen fan de float. En ien fan de moaiste.” Dat is de mening van Marten de Boer (74), die twintig jaar lang (van 1988 tot 2008) de Oeral Thús bemande. Eerst drie jaar als peiler en daarna als lierenman. ,,It skip hat de ideale lingte en breedte. Mar De Jouwer hat altyd de pech hân, dat it nea in kampioenstiim hie.”

Het schip rolde in 1924 bij Van der Werf in Buitenstvallaat in Drachten van de werf. Anne Groenveld nam het skûtsje, 19,36 meter schoon aan de haak met een diepgang van 0,42 centimeter, in gebruik voor het vervoer van modder en turf. Meinte Groenveld hield na het overlijden van z’n vader het schip tot de Tweede Wereldoorlog in de vrachtvaart, waarna de Oeral Thús een vaste ligplaats kreeg in IJlst.

Wedstrijdsport

Harlinger Kees Koehoorn kocht het skûtsje in 1976 voor de wedstrijdsport. Maar bij de SKS, dat sinds 1970 een deelnamestop had, was aanvankelijk geen plek voor Oeral Thús. En de IFKS was voor hem geen optie. Totdat Gerrit Roosjen (Franeker) het schip kocht. Hij liet het in 1984 restaureren door Jentsje de Jong in Sneek. Een jaar later debuteerde de Oeral Thús in de HT-race (zesde) en pakte de titel in de B-klasse van de IFKS. In 1987 werd schipper André Hoek kampioen in de A-klasse.

‘Ik fûn it eins in âldemannen sport.’

De Oeral Thús trad 36 jaar geleden toe tot de SKS-familie, nadat de Stichting Skûtsje Haskerlân (SSH) besloot om De Vlecke, waarmee Joure sinds 1973 meedeed, te vervangen. Anne Tjerkstra was de eerste schipper en streed twaalf jaar mee in de top van de SKS (16x een eerste, 15x een tweede en 14x een derde plaats). Nadat Marten de Boer in 1991 promotie maakte, trad zoon Arend Wisse in zijn voetsporen als peiler op het Jouster skûtsje.
Arend Wisse de Boer en zijn vader Marten de Boer op het skûtsje van Joure. Foto: Johan van der Werf
,,Ik fûn it eins in âldemannen sport. Doe ’t ik in kear mei west ha om te oefenjen, doe ’t it hiel hurd waaide en der fan alles misgie, krige it firus my te pakken”, bekende de 52-jarige Arend Wisse, nu bestuurslid technische zaken en adviseur op de wal. ,,Ik gie geregeld mei te trainen en doe ’t der in plakje frij kaam bin ik peiler wurden.” In 2000 stapte hij met Tjerkstra over naar Langweer.
‘Oeral fjirtjinde’
Daarna stonden Pieter (2000-2002) en Allard Syperda (2003-2006) aan het roer. Marten de Boer bleef de Oeral Thús trouw. ,,It earste jier wie it troch protesten ‘oeral fjirtjinde’. En it jier derop waarden we diskwalifisearre, omdat it ûnderwetterskip net yn oarder wie.” Hij had in 2007 hoge verwachtingen van beoogd schipper Jitze Grondsma, die plotseling overleed. ,,Hy wie folle mear wedstriidsiler en hie Baint Kramer as adviseur. Dy hiene in klik. In skipper hat hjoed-de-dei in goede adviseur nedich, dy ’t er blyn fertrouwe kin.”

Dirk Jan Reijenga werd naar voren geschoven om plaats te nemen aan het Jouster helmhout. Marten de Boer bemande één jaar onder Reijenga en zijn zoon nog wat langer, voor hij op De Drie Gebroeders (Gorredijk) ging sturen. En dus misten ze in 2015, na het zilver in 2010, de primeur van het eerste kampioenschap in de SKS van de Oeral Thús. Het was tevens het eerste skûtsje dat zowel bij de SKS als bij de IFKS kampioen was geworden.

Elf jaar duurde de samenwerking met Reijenga, die in 2017 na een conflict met het SKS-bestuur over de originaliteit van het skûtsje opstapte. ,,Wy ha beide op it skûtsje sitten, mar sile net mear mei. Dochs binne wy noch altyd belutsen en ferliene hân en span tsjinsten. Sa meitsje ik al jierren in analyze op basis fan track en trace ynformaasje”, aldus De Boer.
Inmiddels viert de huidige schipper Rinus de Jong zijn eerste lustrum in de SKS. ,,Hy siet by my oan board as fokkenist. Doe binne wy yn 2018 switched”, vertelt Arend Wisse. Na de achtste stek van 2023 aast De Jong met zijn bemanning in het jubileumjaar op revanche. ,,Ik hoopje dat it in bytsje waait. Dan bin ik benijd hoe ’t de ferhâldingen lizze.”
Sail-in en kadefestival

Op zaterdag 13 juli wordt na de voorwedstrijd van de SKS vanaf 14.00 uur in de haven van Joure een sail-in gehouden van alle SKS-skûtsjes met een kadefestival. ,,It is spesjaal dat de hiele float hjir komt. By it skûtsjesilen fernimst net safolle fan de belibbing, mar no libbet it wol op De Jouwer”, vindt De Boer. Want het Joure-gevoel raak je volgens Arend Wisse nooit meer kwijt: ,,Hjir is it allegear begûn. En wêr ’t ik ek syld of stjoerd haw, ik sjoch altyd om my hinne om te sjen wêr ’t De Jouwer leit.”

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close