IFKS

Slach om Heech: voorproefje van de IFKS

Komende weekend, 15 en 16 juni, wordt er op de Hegemer Mar voor de elfde keer door vijftig skûtsjes gestreden om het zwaard van Grutte Pier. De Slach om Heech geldt als prelude voor de kampioenschappen van de IFKS en is een mooi moment om te zien waar iedereen staat.

 

Dat wat in 2013 door een groep enthousiastelingen in het leven werd geroepen als trainingswedstrijd voor de skûtsjes van de IFKS, is inmiddels uitgegroeid tot een respectabel evenement. Gedragen door de hele vloot. De Slach om Heech is na het Skûtsjeweekend in Langweer en Lemmer Ahoy als de derde wedstrijd van het seizoen niet meer weg te denken van de agenda op weg naar de grote finale van de IFKS, dit jaar van 17 tot en met 24 augustus.

De Slach om Heech is destijds ontstaan uit de behoefte vanuit de vloot om meer te kunnen sparren met andere skûtsjes. ,,We trainden faak allinnich of mei in oar skip. Mar de bêste training is dochs in wedstriid. En omdat der wat te min wedstriden wiene, ha wy doedestiids de Slach om Heech betocht”, vertelt Sikke Heerschop, schipper van de Ingelskman en één van de initiatiefnemers van het eerste uur.

,,It wie ea bedoeld as training, mar yntusken is it in hiel evenemint wurden. It ynskriuwjild is mei 25 euro hiel leech en dat is al sa sûnt de earste edysje. Dat komt omdat elkenien syn stientsje bydraacht. Allegearre troch en foar de minsken fan de skûtsjes sels organisearre.” En een nauwe samenwerking met WaterSportvereniging Heeg (WSH), die het wedstrijdgedeelte op de Hegemer Mar voor zijn rekening neemt.

Skûtsjesilen
Slach om Heech editie 2014 (Foto: ThomasVaer Fotografie)
Een spektakel

Want met een vijftigtal skûtsjes, verdeeld over de vier klassen waarin ze ook bij de IFKS uitkomen en met in totaal 24 starts in twee dagen tijd is de organisatie een flinke klus. ,,Wy starte yn ien wedstriidfjild en dat is unyk. Der wurdt om de fiif minuten start. It is in prachtich gesicht, want je sjogge noait fyftich skûtsjes tagelyk byinoar op it wetter.” Dat maakt het niet alleen op het water, maar ook voor de toeschouwers op de wal tot een spektakel om te zien.

,,Wy sile trije wedstriden op ien dei, dus seis wedstriden yn totaal. Dat is der mar ien minder, as by de kampioenskippen fan de IFKS. It is dus aardich útputtend. En dan is der sneon ek nochris in grut feest”, vertelt de 68-jarige Heerschop, die bezig is aan zijn laatste jaar als schipper. Hij won vorig jaar – net als de eerste editie in 2013 – de Slach om Heech als opmaat voor de winst in het IFKS-kampioenschap in de A-klasse. Heerschop maakt volgend jaar aan het helmhout plaats voor zijn jongste zoon Ånne.

Ik wurd foar de tredde kear pake. Mar ik ha tsjin myn soan sein, dat se it noch mar in pear dagen ophâlde moat.
Grut prizefestival

Zaterdagavond vormt het Heechhûs het decor voor een optreden van The Redband, de band die een warme band heeft met het skûtsjesilen in het algemeen en de Slach om Heech in het bijzonder. Zondag zijn er nog eens drie wedstrijden per klasse. Voor de prijsuitreiking zorgt het shantykoor De Brûskoppen uit Scharnegoutum in het Heechhûs voor de muzikale omlijsting. ,,Dan is it ien grut prizefestival.”

In elke klasse worden vier prijzen vergeven. ,,En alle bemanningsleden fan de priiswinners krije in medalje. De skipper krijt faak in priis en de bemanning krijt eins nea wat. Dêrom hawwe wy medaljes ynfierd.” Daarnaast is er nog een beker voor de snelste starter, de schipper die het vaakst als eerste bij de bovenste ton is. En dan natuurlijk de traditionele wisselprijs, het ‘Swurd fan Grutte Pier’, voor de vier winnende schippers.

Sikke Heerschop voelt als titelverdediger in de ‘Grote A’ geen extra spanning. ,,It is myn lêste reis. Wy geane lekker te silen en dan sjoch ik snein wol wêr ’t wy steane”, benadrukt hij. Het enige dat hem wel bezighoudt is of zijn oudste zoon Wytse met de Grutte Geert kan meedoen. ,,Ik wit net hoe ’t it komt, want syn frou stiet op it punt te befallen, dus ik wurd foar de tredde kear pake. Mar ik ha tsjin myn soan sein, dat se it noch mar in pear dagen ophâlde moat.”
Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close