IFKSNieuws

IFKS Skûtsjesilen 2021

1 juni streefdatum bestuur voor het doorhakken van de knoop

Het IFKS-bestuur overlegt met de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren, Veiligheidsregio Fryslân, Provinciale Waterstaat en Politie over het skûtsjesilen in 2021.

In het eerste overleg, waarbij ook de burgemeesters van Súdwest Fryslân en De Fryske Marren aanwezig waren, werd duidelijk dat de autoriteiten nog niet kunnen voorspellen of de kampioenschappen skûtsjesilen van 7 t/m 14 augustus 2021 wel of niet kunnen doorgaan. Dat hangt ervan af of de verspreiding van het coronavirus dan onder controle is. Als er veel mensen zijn gevaccineerd en de besmettingen en ziekenhuisopnames sterk zijn afgenomen, is het niet uitgesloten dat de kampioenschappen van 7 t/m 14 augustus kunnen plaatsvinden.

Het bestuur streeft ernaar om uiterlijk 1 juni de knoop door te hakken of ze “normale” kampioenschappen in 2021 gaan organiseren of niet. Deelnemers, wedstrijdleiding, plaatselijke commissies, vrijwilligers en al die andere betrokkenen vragen die duidelijkheid. Als de “normale” kampioenschappen niet doorgaan, vinden er in 2021 geen IFKS-kampioenschappen plaats. De inschrijvingen vervallen en het inschrijfgeld wordt teruggestort.

Alternatief
Als de kampioenschappen niet kunnen doorgaan, betekent het dat besmettingen met Corona en de ziekenhuisopnames onvoldoende teruglopen of zelfs stijgen. Waar de IFKS  “normaal” voor de zeilwedstrijden geen vergunning van de gemeenten behoeven, moet nu de gemeente op basis van de noodwet Covid een vergunning verlenen aan de organisatie van een sportevenement. Dat kan alleen als die organisatie in een plan kan aantonen dat coronamaatregelen ten aanzien van deelnemers en publiek kunnen worden nageleefd.

De burgemeester mag de vergunning alleen verstrekken na advies van de GGD te hebben ingewonnen. Die toetst of het plan voldoende tegemoetkomt aan de dan geldende beperkingen. De organisatie heeft een grote verantwoordelijkheid voor het nakomen van de voorwaarden uit het (op te stellen) coronaplan voor het evenement. Als dit niet goed gaat, kan de burgemeester het evenement stopzetten.

Met Gemeente, Veiligheidsregio, Provinciale Waterstaat en Politie overlegt de IFKS over de mogelijkheid om alternatieve skûtsjewedstrijden te organiseren op het Tjeukemeer binnen de dan geldende beperkingen in verband met het coronavirus. Er moeten door de IFKS nog heel veel vragen worden beantwoord en een coronaplan nader uitgewerkt, voordat Gemeente, Veiligheidsregio (incl. GGD), Provinciale Waterstaat en
Politie kunnen aangeven of een vergunningsaanvraag enige kans van slagen heeft.

Waar de IFKS nu aan denkt en uitwerkt is het volgende idee. In de week van 7 t/m 14 augustus zou de IFKS drie maal 2 dagen wedstrijden voor 15 skûtsjes kunnen organiseren op het Tjeukemeer. Als de eerste groep twee dagen wedstrijden heeft gezeild, is er een wisseldag en komt een nieuwe groep van 15 skûtsjes twee dagen wedstrijden zeilen op het Tjeukemeer.

Zowel de skûtsjebemanningen als de wedstrijdorganisatie gaan in een “bubbel”. Ieder skûtsje gaat met één volgschip, waar de bemanning (m/v) van het skûtsje op verblijft, voor anker op een toegewezen plek op het Tjeukemeer. Er mogen 12 bemanningsleden per schip aanwezig zijn en een schipper en twee bemanningsleden van het volgschip. Men moet voor twee dagen proviand aan boord hebben en mag niet uit de bubbel komen en geen bezoek ontvangen of afleggen. Eén bijboot mag alleen worden gebruikt voor noodgevallen. Alle communicatie met de wedstrijdorganisatie (palaver, protestbehandeling enz.) vindt digitaal plaats. Er zullen drie wedstrijden per dag worden gevaren. Er wordt gezeild om de Tsjûkemar bokaal. Publieke belangstelling moet worden voorkomen of de anderhalve meter afstand moet kunnen worden gehandhaafd.

Als dit plan zo ver vorm krijgt, dat gemeente De Fryske Marren, de betrokken hulpdiensten en adviseurs het voldoende achten voor een eventuele vergunningsaanvraag, zal de IFKS bij de schippers inventariseren of er voldoende belangstelling is om hieraan deel te nemen. Bij voldoende belangstelling zal het plan worden besproken in de schippersvergadering en kan een ledenraadpleging volgen.

Dit alternatief lijkt niet eens op een “gewoon” IFKS-kampioenschap. Het brengt beperkingen en verplichtingen met zich mee die de IFKS normaal niet van deelnemers en wedstrijdorganisatie zouden durven vragen. Ook zullen er schippers en bemanningen (m/v) kunnen zijn die dit jaar niet willen wedstrijdzeilen als de kampioenschappen niet doorgaan.

Het IFKS bestuur zou ook nu kunnen besluiten geen alternatief te ontwikkelen als de kampioenschappen niet kunnen doorgaan. Dat zou voor het bestuur en de wedstrijdleiding gemakkelijker zijn. Toch voelen zij zich  naar hun schippers, bemanningen en leden verplicht om op z’n minst de mogelijkheden voor een alternatief te onderzoeken. Ondertussen kunnen we alleen maar vurig hopen dat het in Nederland deze zomer lukt de verspreiding van het Covid virus te stoppen en terug te dringen, zodat onze kampioenschappen kunnen doorgaan. Laten we daar allemaal aan meewerken!

 

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close