Wedstrijden

 

Op de bodem van de Snitser Mar rust sinds vrijdagmiddag 18 augustus een rouwvleugel ter nagedachtenis aan oudschipper Meindert de Groot van de Súdwesthoeke. Hij bleef er liggen nadat zijn zoon er met de SWH was omgeslagen en weer overeind getrokken. Een pijnlijk kwartier, waarin Auke moreel naar beneden tuimelde.

 

Royaal accepteerde Pieter Meeter van Akkrum de dertien punten. De hele wedstrijd had hij op de eerste plaats gezeild. Maar bij de eerste bovenboei kwam hij over stuurboord net te dicht bij de SWH van Auke de Groot, over bakboord, uit. Dat nekte hem uiteindelijk. De Staversen dienden hun protest in, zodat Akkrum niet won, en in het klassement naar onderen tuimelde.

 

De tweede dag op Lemmer had Sytze Brouwer van Heerenveen geen protest van een ander nodig om de wedstrijd te winnen. Donderdag 17 augustus presteerde hij dit bij windkracht vier met vlagen van in de vijf, na een woensdag met licht weer. Pieter Meeter van Akkrum was hem even voor, maar kreeg op het moment surprême een vlaag recht voor de kop, zodat hij overstag moest.

Wat in alteraasje mei dy skûtsjes. Ha wy it oait sa meimakke? Douwe Visser koe it him net heuge, sei er fan ‘e moarn foar de radio. No, ik wol.

My stiet noch klear by hoe ’t it der om wei gong doe ’t de SKS foar it earst wat dwaan woe oan de hege mêsten en de grutte seilen. Dat wie yn 1977 en se hiene der spesjaal in professor foar ynhierd om der in formule foar te meitsjen en dy oan ‘e skippers út te lizzen. Dat wie professor Gerritsma, fan de TU Delft.