Jappie Visser volgt vader Douwe op

Op 60-jarige leeftijd heeft Douwe Jzn. Visser besloten als schipper te stoppen op de Sneker Pan. Zoon Jappie volgt hem op. Op de Lauwersmar bij Dokkum fungeerde die al als schipper. Hiermee komt een abrupt einde aan een glanzende schipperscarrière, die in 1973 met een invalbeurt begon. 

In 1988 werd Douwe Visser schipper op de Sneker Pan, waar hij toen al bemanningslid was. In die periode had zijn voorganger Jan van Akker, die door het bestuur opzij werd geschoven, het moeilijk. Hij boekte toen matige resultaten en zijn gezondheid liet te wensen over.

Douwe Visser heeft het hardzeilen altijd serieus benaderd. Hij werd voor het eerst kampioen in 1995, toen zijn skûtsje net verlengd en geknikt was. Wellicht mede daardoor sloeg de Sneker Pan bij Lemmer om, maar toch begon Visser dat jaar aan een geweldige reeks van overwinningen. Ook in 1996 werd hij namelijk kampioen, en nog vele malen daarna. In totaal behaalde hij negen titels. In het SKS-vleugelklassement Aller Tijden staat hij derde achter Ulbe Zwaga en Lodewijk Meeter, die beiden al zijn overleden.

Het merkwaardigste kampioenschap was dat van 2002, toen eerst Joure en vervolgens Leeuwarden door de SKS werd gediskwalificeerd wegens verschillende overtredingen van de reglementen. Dat leidde toen tot het vertrek van Peter Syperda en Ulbe Rzn. Zwaga.

Volgens Douwe hebben hij en zijn vrouw Hettie afgelopen mei al besloten om dit jaar te stoppen. Eerder was sprake van 2020 als laatste jaar, als Douwe 62 zou zijn. 

Vorig jaar werd hij nog SKS-kampioen, dit jaar derde in de competitie. Zijn schippersbedrijf had hij eerder overgedragen aan zoon Jappie, die hem nu opvolgt. Omdat het bedrijf niet zonder hem kon, begon Douwe Visser opnieuw te varen op zijn binnenschip. Ondertussen intensiveerde hij het trainingsprogramma. Dit jaar nam hij het initiatief tot een actie tegen het skûtsje van Joure, dat niet kon of wilde voldoen aan eisen van het SKS-bestuur. Hij kreeg toen vanaf andere schepen, waaronder Langweer, kritiek op zijn handelwijze. Zelf maakte hij deel uit van de commissie die een nieuwe zeilformule had voorbereid.

 

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.