Eén fout en alles voor niks

 

Royaal accepteerde Pieter Meeter van Akkrum de dertien punten. De hele wedstrijd had hij op de eerste plaats gezeild. Maar bij de eerste bovenboei kwam hij over stuurboord net te dicht bij de SWH van Auke de Groot, over bakboord, uit. Dat nekte hem uiteindelijk. De Staversen dienden hun protest in, zodat Akkrum niet won, en in het klassement naar onderen tuimelde.

Het was een prachtige wedstrijd, woensdag bij Lemmer. De windmeter gaf 3 aan, zuidoost, zodat de bovenboei bij de Polderdijk lag. Bij de start lag De Groot met Douwe Visser van Grou, Johannes Meeter van Huizum en nog een paar lotgenoten een eindje boven en achter Akkrum. Pieter Meeter moest over stuurboord naar de bovenboei, waar de concurrentie over bakboord aan kwam daveren onder aanvoering van de SWH. Het ging net goed, althans zo leek het bij het ronden van de boei. Maar na de finish bleek de manoeuvre van de Akkrumers fataal. Kostbaar, want zo verruilden ze een virtuele tweede plek in het klassement voor een achtste en zijn ze ook dit jaar praktisch kansloos in de strijd voor de titel.

Sytze Brouwer van Heerenveen kon daardoor naar voren schuiven. Eerst werd hij bedreigd door Albert Visser van Lemmer. Toen kwam daar Douwe Visser van Sneek in de buurt. En tenslotte was het Douwe Visser van Grou, die de grootste bedreiging van Heerenveens tweede, en misschien wel eerste, plek vormde. De Groot was toen al lang gezien. Hij zakte met zijn SWH-skûtsje geleidelijk naar de middenmoot, waar altijd hevig gevochten wordt. Earnewâld kon hij niet voorblijven. Ook Huizum was bij de inkakkende labberwind te snel voor de brede SWH.

Nogal wat schippers gokten en verloren bij de bovenboei. Gerhard Pietersma van Earnewâld bijvoorbeeld moest in de beginfase helemaal buitenom achteraan sluiten omdat geen gaatje groot genoeg was voor een skûtsje van twintig meter. Later overkwam het Teake Klaas van der Meulen van Woudsend, die de ton niet aan kon. Toen lagen Leeuwarden en Drachten al helemaal in de achterhoede, maar ze droegen hun aandeel in de rode lantaarn graag over aan een ander.

Gingen zij nu zo traag, of zeilde Grou zo snel? Douwe Azn. Visser kwam uit de middenmoot route na route onweerstaanbaar naar voren. Doordat er tenslotte een felle strijd ontbrandde tussen de drie Vissers, van Sneek, Grou en Lemmer, kon Sytze Brouwer met Heerenveen de ruimte opzoeken. Dat deed hij routes lang. De ene keer liep het beter af dan de andere. Maar in de slotfase kwam het bij de eerste bovenboei tot een zeiltechnisch hoogtepunt zoals we bij het skûtsjesilen nog maar zelden hebben gezien.

Douwe Visser van Grou dekte zijn gelijknamige Sneker neef kundig af, terwijl zijn minder gevaarlijke andere neef Albert van Lemmer over bakboord naderde. Precies op het juiste moment wendde Grou de steven, schoot voor Lemmer langs en liet het aan Douwe Sneek om zo ver af te vallen dat hij definitief naar een vijfde plek zakte.

Op Akkrum vierden ze toen al een beetje de overwinning. Maar ze zagen ook dat op de SWH de gehate rode vlag bleef wapperen. Tot op de finish, toen Johannes Meeter van Huizum zijn protestvlag allang had losgeknoopt en opgeborgen. Bij de jury bleek de 34-jarige Sytze Brouwer voor het eerst van zijn leven als schipper winnaar van een SKS-wedstrijd. En hij ligt nu vorstelijk in het klassement, met zelfs een kans op de titel.

Wedstrijdverslag door Klaas Jansma

Foto: Tom Coehoorn

 

Wedstrijduitslag van www.skutsjesilen.nl

  Schipper Plaats   Pt. Extra Pt.
1 Sytze Brouwer Heerenveen 0.9 0
2 Douwe Azn. Visser Grou 2 0
3 Albert Jzn. Visser Lemmer 3 0
4 Douwe Jzn. Visser Sneek 4 0
5 Gerhard Pietersma Earnewâld 5 0
6 Johannes Hzn. Meeter Huizum 6 0
7 Klaas Westerdijk Drachten 7 0
8 Auke de Groot Stavoren 8 0
9 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 9 0
10 Jeroen Pietersma Drachten 10 0
11 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 11 0
12 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 13 0
13 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 13 0

 

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.