Saaie vertoning leidt tot protest

 

Leeuwarden en Drachten konden elkaar dinsdag in de Folkertssleat bij Earnewâld niet ontwijken. De schippers verloren in onderling geschuifel de macht over het roer en hun bemanningen streken razendsnel de zeilen om erger te voorkomen. Met de zwaarden in de grond en een boom in de bodem dreef Drachten bijna in de kruisers. Het ging net goed, maar daarna toonden Drachten en Leeuwarden wel allebei de protestvlag. Er was volgens hen niet te zeilen en de wedstrijd moest ongeldig worden verklaard.

Amper een uur zeilden dertien skûtsjes in de derde SKS-wedstrijd van dit jaar bij Earnewâld. Toen zag de Earnewâldster organiserende commissie de ’s ochtends al voorspelde bui aankomen en besloot de finish er vervroegd in te leggen. Dat was een uur eerder dan gewenst en gepland.

Het was geen mooi skûtsjesilen, in dat uur. De wind dwarrelde nogal heen en weer, en een groot deel van de route was bezeild. Alleen de terugkeer van de laagste boei in de Folkertssleat richting de Sânemar vroeg enige schipperskunst, want daar moest gelaveerd worden. Zo is het al eeuwen bij Earnewâld, al was het vroeger wat makkelijker toen er nog niet zoveel bosjes stonden en in veel petgaten nog wel een eindje gevaren kon worden. Nu leidde de zeilerij bij weinig wind dus tot onmacht, en protest, ondanks het feit dat de commissie de boei in de Langesleatten een eindje verhaalde om gedobber in dat nauwe stukje water te voorkomen. Hij werd aan het einde van de Sânemar gelegd – waar dus niet gelaveerd hoefde te worden.

Pieter Meeter van Akkrum voelde geen centje pijn. Hij, als eerste gestart en het hele jaar al verdienstelijk zeilend op zijn mooie skûtsje, is geen tel bedreigd. Langweer, achter Akkrum, kon namelijk ook nu geen vloot houden en zakte al vroeg weg. En de SWH had het moeilijk genoeg met Lemmer om niet echt dichter bij de Akkrumers te kunnen komen, hoewel Auke de Groot het met zijn bemanning weer prima deed..

Het Grouster skûtsje had even last van Earnewâld en Heerenveen, maar Douwe Azn. Visser bleef kalm en werd zonder al te grote problemen vierde. Zo goed deed zijn neef en naamgenoot op de Sneker Pan het lang niet. Die kon zelfs niet voorbij Johannes Meeter op het weer verrassende Huizum komen. Het wordt voor hem nog een hele toer om de titel van 2016 te consolideren.

Veel wisselingen waren er niet. Voor spektakel waaide het niet hard genoeg. De naderende bui legde een domper op een tot nog toe toch al niet bijster vrolijk SKS-kampioenschap 2017. Eerst Joure er met veel misbaar uitgekieperd vanwege onenigheid over de status van de originaliteitsregels. Vervolgens de mooie wedstrijd op de Veenhoop ongeldig verklaard (maar misschien bij nader inzien straks toch ook weer niet) wegens wegvallende wind in de slotfase. En nu dan, op deze dinsdag, weinig te beleven in Earnewâld, in het uurtje dat de schepen na de walstart mochten zeilen. Geen wonder dat de weinige toeschouwers op het terras van de Prinsenhof zich afvroegen wat er toch gebeurde.

 

Wedstrijdverslag door Klaas Jansma

Foto: Tom Coehoorn

 

Wedstrijduitslag afkomstig van www.skutsjesilen.nl

  Schipper Plaats   Pt. Extra Pt.
1 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 0.9 0
2 Albert Jzn. Visser Lemmer 2 0
3 Auke de Groot Stavoren 3 0
4 Douwe Azn. Visser Grou 4 0
5 Gerhard Pietersma Earnewâld 5 0
6 Sytze Brouwer Heerenveen 6 0
7 Johannes Hzn. Meeter Huizum 7 0
8 Klaas Westerdijk Drachten 8 0
9 Douwe Jzn. Visser Sneek 9 0
10 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 10 0
11 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 11 0
12 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 12 0
13 Jeroen Pietersma Drachten 13 0

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.