Grou opent met prachtige zege

Dat Douwe Azn. Visser van Grou de openingswedstrijd van de SKS zou winnen, was zaterdag 5 augustus bij de start op de Wide Ie niet te voorzien. Hij kwam pas op een zevende, achtste plek uit de Tynje. Dirk Jan Reijenga van Joure ging toen als eerste rond de twee boeien in de Pikmar, voor Heerenveen. Hij zou later, als tweede gefinisht, worden uitgesloten.

Er zat van alles in de skûtsjesilerij bij Grou. Ideaal weer, een massale valse start en vervolgens te veel gretigheid bij Sneek en Woudsend, die terug moesten. Regerend kampioen Douwe Jzn. Visser van Sneek deed dat redelijk, Taeke Klaas van der Meulen eerst niet. 

Maar het ging met de zeilerij heen en weer. Sytze Brouwer van Heerenveen begon prachtig als tweede, om in de middenmoot te eindigen. Een andere debutant, Klaas Westerdijk met d’Halve Maen, schudde het veld door elkaar met een mooie slag op de Pikmar in de beginfase. Pieter Meeter van Akkrum duelleerde toen even met Auke de Groot van de SWH om de vijfde plek, om daarna hopeloos weg te zakken. Leeuwarden klom in de tweede route van een veertiende naar een tiende plek, en zakte toen hopeloos terug. Earnewâld, vorig jaar tweede, lag nu de hele wedstrijd op een tiende, elfde plaats.

Al die tijd zeilde koploper Joure met een wapperende protestvlag – tegen de Commissie Amels, die een ongerechtigheid in de tuigage had aangemerkt. Dirk Jan Reijenga wenste deze met het oog op de veiligheid en zijn verantwoordelijkheid als schipper niet aan te passen, zodat hij bewust het risico van uitsluiting nam. Vandaar die rode vlag, om zich te kunnen verweren. Het zou hem niet baten. Het leverde hem maar liefst 21 niet aftrekbare punten op. Reijenga dient zondag 6 augustus zijn mastbeslag conform de eisen aan te passen, anders wordt Joure uitgesloten van deelname en strijden de 13 overige skûtsjes om het kampioenschap 2017.

In de strijd op het water hield hij de koppositie ook niet vast toen Douwe Visser met zijn verlengde Grouster skûtsje op de Wide Ie beter uitkwam bij de boei. Maar hij werd verdienstelijk tweede – voordat de jury uitspraak deed in zijn protest. Toen had hij 14 punten en was Albert Jzn. Visser van Lemmer tweede, voor Auke de Groot van de SWH. De laatste zeilt vaak sterk bij Grou. Johannes Meeter tenslotte deed het knap met Huizum, ondanks twee matige starts. Hij werd achtste.

 

Verslag Klaas Jansma

Foto Tom Coehoorn

De wedstrijduitslag hieronder is afkomstig van www.skutsjesilen.nl

  Schipper Plaats   Pt. Extra Pt.
1 Douwe Azn. Visser Grou 0.9 0
2 Albert Jzn. Visser Lemmer 2 0
3 Klaas Westerdijk Drachten 3 0
4 Auke de Groot Stavoren 4 0
5 Sytze Brouwer Heerenveen 5 0
6 Jeroen Pietersma Drachten 6 0
7 Douwe Jzn. Visser Sneek 7 0
8 Johannes Hzn. Meeter Huizum 8 0
9 Gerhard Pietersma Earnewâld 9 0
10 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 10 0
11 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 11 0
12 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 12 0
13 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 13 0
14 Dirk Jan Reijenga Joure 21 0

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.