Skûtsje van de Week: Ora et Labora

Van 1988 tot 2011 was Willem Timmer een vaste waarde bij de IFKS. Op zijn ‘Ora et Labora’ was hij een schipper die doorgaans niet het helmhout hanteerde, maar gezeten ín het gangboord wel melodieuze smartlappen zong. Over rode rozen bijvoorbeeld. Zijn stuurman was jarenlang Andries Roggeveld.

‘Ora et Labora’, Heeg

Twee Gebroeders, Vrouwe Jeltje

Jan Oebeles van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten, 1912

Het schip zelf kon eerst aardig meedoen in de B-klasse. Nadat er flink was geïnvesteerd, werd Timmer er in 1993 gedeeld negende mee in de grote kampioensklasse. Daar waren toen Sieb Meijer, Jacob Huisman en Siete Meeter de topmannen. Later kwam Jitze Grondsma er nog bij.

Al die tijd handhaafde Timmer zich knap, maar in 2000 werd hij laatste. Maar omdat hij in 2001 de B-klasse won, was de ‘Ora et Labora’ in 2002 weer terug op het hoogste niveau. Daar kreeg hij het vanaf 2005 moeilijk om zich in het grote geweld van de uitgeselecteerde topklassers te handhaven. Ook omdat hij te weinig tijd vond om te trainen.

Omdat Sietse Broersma na twee kampioenschappen in de klasse a-klein de ambitie voelde om met een groot skûtsje te zeilen, werd er gezocht naar een ander schip. De keuze viel op de ‘Ora et Labora’, maar omdat Sietse ongewild aan de ‘Avontuur’ [L 998 N] bleef hangen en men in Heeg wel toe was aan een eigen Heegemer Skûtsje, werd de Stichting Heegemer Skûtsje opgericht. Voor deze enthousiaste club zeilde Broersma bij zijn debuut in 2015 naar een vijfde plaats in de C-klasse. Zijn mooiste prestatie was een overwinning op de Sleattemer Mar, in een spectaculaire wedstrijd. Het bleek voldoende voor promotie naar de B-klasse.

 

Terug naar de A-groot

Bij de Slach Heech in 2016 bleek al dat Sietse Broersma hoge ogen zou gooien met zijn nieuw gekochte Heegemer skûtsje ‘Ora et Labora’. Scherp in de sprint en goed in het resterende deel van de wedstrijden die in het eerste weekend van juni werden afgewerkt. Zo werd hij overall winnaar in de B-klasse, waarheen hij net was gepromobeerd.

Toch had de routinier het eerder bij Lemmer Ahoy en later tijdens de officiële competitie in augustus moeilijk tegen de toppers in de B-klasse. Met twee keer een tweede en één derde dagprijs werd hij uiteindelijk vierde in het klassement. Omdat Michiel Kalsbeek uit de A-klasse vertrok, promoveerde Broersma toch nog naar het hoogste podium, waar hij in 2017 mag acteren. Daarmee is hij terug op de plek waar Timmer en Roggeveld graag verbleven. En met deze bemanning hoort het mooi getuigde en door sponsoren goed gesteunde Heegemer skûtsje hier ook.

 

Het skûtsje

Aan de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk staat nu het internationaal werkende transportbedrijf Gosliga. Dik honderd jaar geleden lag hier het beurtscheepje ‘Twee Gebroeders’, dat kaas en boter van de lokale zuivelfabriek naar Leeuwarden transporteerde. Pier Gosliga had het genoemd naar zijn zonen Pieter en Regnerus, die het schip in 1927 overnamen.

Maar het vervoer over klein water had in de crisisjaren dertig zijn tijd wel gehad. De Gosliga’s bouwden een transportbedrijf op, de ‘Twee Gebroeders’ werd in 1951 geregistreerd als woonschip. In 1983 werd het woonschip motorrecreatieschip, geregistreerd onder nummer GN 898, net de naam ‘Vrouwe Jeltje’.

Willem Timmer kreeg haar in 1986 en handen, doopte haar ‘Ora et Labora’ en zeilde er vanaf 1988 mee bij de IFKS. Prachtige wedstrijden waren het.

En nu is de ‘Ora et Labora’ aan een vierde leven toe, nu als wedstrijdschip voor Heeg. Bij transportbedrijf Veenstra/Fritom leven ze enthousiast mee. En Pier Piersma woont en werkt er, aan oude schepen. Dat moet, met een warbere Sietse Broersma, wel klikken.    

 

Opdrachtgever: Pier Gosliga, Giekerk

Registratienummer: L 1561 N /

Eigenaar: Stichting Heegemer Skûtsje, Heeg

Schipper: Sietse Broersma

Lengte over stevens: 19,93 

Breedte: 3,53

Holte: 1,05

Tonnage: 42

Gebruik: Wedstrijd /Charter

 

 


Afdrukken   E-mailadres