Skûtsje van de Week: De Harmonie

Floris Bottema uit Bolsward is net als Sint Bekkema een éminence grise binnen de IFKS. Sinds 1995 is hij schipper op de ‘Harmonie’, dat jaar in eigendom genomen door de Stichting ’t skûtsje De Harmonie.

De Harmonie, Bolsward

De vrouw Djoeke, Nooit Volmaakt, Verwisseling, Twee Gebroeders, Pelikaan, De Vlecke                     

Barkmeijer, Sneek, 1905

Het schip had toen al een bewogen historie, met als hoogte- of dieptepunt de aanschaf door de Stichting Skûtsje Haskerlân te Joure op aandringen van de nieuwe schipper Anne Tjerkstra in 1985. Hij was op dit schip geboren als zoon van Bernardus Willemsz Tjerkstra uit It Heidenskip, die er in de jaren 1945-’49 af en toe een prijs of een premie mee won bij de toen net opgerichte SKS.

Haar huidige naam kreeg het skûtsje op 83-jarige leeftijd in 1988, toen Lolle Schakel uit Parrega ermee ging zeilen. Hij exploiteerde namelijk café De Harmonie in dat dorp, dat z’n naam dankte aan het overwinnen van ernstige godsdiensttwisten in de negentiende eeuw.

Floris Bottema, bridger, heeft een gesoigneerd voorkomen. Niettemin is hij de schrik van IFKS-bestuurders, omdat hij in vergaderingen erg lastige vragen kan stellen. Zeilend gaat het de laatste jaren minder. In 2015 werd de Harmonie laatste in de C-klasse. In 2016 ging het wat beter, met daguitslagen tussen de negende en elfde positie, maar tijdens de finale in Lemmer brak de hanenpoot in de mast af, waardoor Bottema de wedstrijd moest verlaten. Dat leverde hem zestien punten op. In de openingswedstrijd had hij ook al de volle mep opgelopen omdat hij te vroeg startte zonder dat te herstellen. Zodoende eindigde hij uiteindelijk als veertiende in het eindklassement.

 

Het skûtsje

De ‘Harmonie’ is meerdere malen in bezit geweest van de familie Tjerkstra.

Jan Slagman uit Terhorne gaf in 1905 opdracht tot de bouw van een skûtsje van in die tijd gangbare afmetingen: 15,40x3,46m en doopte haar ‘De Vrouw Djoeke’. Negen jaar later liet hij op dezelfde werf een nieuw schip bouwen van bijna vijf meter langer. ‘De Vrouw Djoeke’ kwam in handen van Willem Tjerkstra uit It Heidenskip, die voor zichzelf begon als schipper. Het skûtsje kreeg de naam ‘Nooit Volmaakt’. Via turfschipper Tabe Gjalts van der Schuit uit Rottevalle, die het schip in 1920 kocht en omdoopte naar ‘Verwisseling’  en na F. Koenen uit Sneek , kocht Bernardus Willemsz Tjerkstra het in 1938 en noemde het ‘Twee Gebroeders’.

Tussen 1953 en 1980 lag het schip in een Amsterdamse gracht, maar Mechiel Worries uit Kraggenburg kalefaterde haar op om er in 1984 mee te zeilen bij de IFKS onder de naam ‘Pelikaan’. Zo kreeg Anne Tjerkstra het in handen en na hem Lolle Schakel, Puck Berkhemer en Floris Bottema (1988-’91). Lolle trok zich in 1991 terug en Eddie in 1995.

Het schip is verlengd tot 18,97m, maar het is eigenlijk te smal om goed mee te kunnen doen in een topklasse. Dat ervoer Anne Tjerkstra al, dat merkt nu Floris Bottema. Maar het blijft een prachtig, vrij origineel skûtsje. En elke eerste zaterdag van de maand heeft de bemanning feest in het café in Parrega.       

Opdrachtgever: Jan Slagman, Terhorne

Eerste registratienr: S 691 N / L 2285 N

Eigenaar:  Stichting ’t Skûtsje ‘De Harmonie’ Bolsward

Schipper: Floris Bottema

Bouwjaar: 1905

Registratienummer: L 2285 N

Tonnage: 30

Lengte over stevens: 18,97

Breedte: 3,47

Tonnage: 30 

Gebruik: Wedstrijd / Charter

 


Afdrukken   E-mailadres