Meeter kapt met Bolsward

Bolsward Skutsje
De familie Meeter van de Frisian Queen uit Akkrum kapt met Bolsward.
De B verdwijnt uit het zeil van het in 1910 door Roorda gebouwde skûtsje.
De letters PM van schipper Pieter Meeter komen ervoor in de plaats.

 

Volgens Eildert Szn. Meeter, de voormalige schipper die de eigenarenstichting vertegenwoordigt, leefde het skûtsjesilen niet meer zo in Bolsward. Het verwaterde wat, ook door de gemeentelijke herindeling.

Bolsward maakt nu deel uit van Súdwest-Fryslân. Daarin hebben nog drie andere SKS-skûtsjes domicilie, namelijk Sneek, Woudsend en Súdwesthoek (Stavoren).
Meeter wil van het schip een familieskûtsje maken, dat glans geeft aan het rondvaartbedrijf Frisian Queen.
Het verlies aan sponsorinkomsten blijft beperkt, verwacht Meeter. ‘Wy krigen sa`n fyftjinhûndert euro fan Boalserter bedriuwen. De measten bliuwe wol sponsor. Der sille no ek oaren by komme dy’t neat mei Bolswert hiene.

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.