Elahuizen blijft de zesde

Elahuizen vanuit de lucht

Op vrijdag 5 augustus 2016 liggen de Fluezen tussen Elahuizen en It Heidenskip weer vol geankerde plezierjachten. Een leger varende toeschouwers volgt dan de strijd tussen de veertien SKS-skûtsjes op een van de mooiste wedstrijdwateren.

Vlak bij de wal aan de kant van de oude fabriek, nu zeilschool, is het te droog om het zwaard diep te steken. Uit de richting van Stavoren komt, via het land en Galamadammen, de wind. En bij de Heidenskipsterwâl kunnen de schiftingen verraderlijk zijn.

Dat Elahuizen voornamer dan vroeger op de skûtsjekalender prijkt, is mede te danken aan een aanpassing van de kalender waar ze in Langweer niet blij mee waren. Voorheen volgde hier na de wedstrijd op donderdag de rustdag, die door schippers en bemanningen zeer werd gewaardeerd. Maar vanaf 2015 zeilen ze van Langweer via Elahuizen naar Stavoren en is de rustdag pas in de tweede week. Dat wil zeggen: als alle wedstrijden in de eerste week plus de maandag van Woudsend doorgaan. Is dat niet het geval, dan is dinsdag de inhaaldag, met een extra wedstrijd op de Hegemer Mar.

Terug naar Elahuizen. Die commissie is door het niet doorgaan van enkele wedstrijden en een te vroeg vertrek van schippers op andere, plus het ontbreken van voldoende sponsoren of middenstanders die van drukte profiteren, arm geworden. De schippers vonden dat in 2015 zo begrotelijk dat ze afzagen van hun honderd euro startgeld. Oud-voorzitter Jack Cramer vond dat principieel onjuist, maar men kan schippers natuurlijk niet dwingen om geld in ontvangst te nemen.

Ooit werd hier gezeild vanuit Nijega, een naam die we niet meer tegenkomen omdat hij verwarring wekte. In de jaren vanaf 1922 organiseerde de schippersvereniging in deze omgeving hier het skûtsjesilen, toen de meeste andere commissies ermee stopten omdat er te weinig animo zou zijn. De bakker van Brânburren in It Heidenskip stelde dan een monsterachtige krentenbrood als extra prijs beschikbaar, een traditie die lang heeft standgehouden. Verder zorgde Stallman uit Hindeloopen jaarlijks voor een prachtig beschilderd dienblad. Door dit doorzetten van verschillende kanten kwam er ook weer belangstelling in de omgeving, en zo begon hier de victorie.

Op 5 maart besloot de SKS dat Elahuizen de zesde wedstrijd is en blijft. Er werd zelfs, om jaarlijkse herhalingen van de pleidooien van Langweer, Bolsward en nog een paar medestanders te voorkomen, besloten om de volgorde voor tien jaar vast te zetten. Nu kan daar door een gekwalificeerde meerderheid best van worden afgeweken, maar voorlopig ziet het er zonnig uit.

 

Vrijdag 5 augustus 2016 wordt hier de zesde wedstrijd om het SKS-kampioenschap gezeild.