Wedstrijden

 

In een directe confrontatie rekende Douwe Jzn. Visser woensdag bij Terherne af met zijn eigen frustraties en de euforie van medefavoriet Pieter Ezn. Meeter. Sneek won dus op de Snitser Mar van Akkrum. Gerhard Pietersma van Earnewâld kon net niet van de clash profiteren, hoewel de nummer 2 van 2016 zijn grote concurrent Albert Visser van Lemmer wel van zich afschudde.

 

Leeuwarden en Drachten konden elkaar dinsdag in de Folkertssleat bij Earnewâld niet ontwijken. De schippers verloren in onderling geschuifel de macht over het roer en hun bemanningen streken razendsnel de zeilen om erger te voorkomen. Met de zwaarden in de grond en een boom in de bodem dreef Drachten bijna in de kruisers. Het ging net goed, maar daarna toonden Drachten en Leeuwarden wel allebei de protestvlag. Er was volgens hen niet te zeilen en de wedstrijd moest ongeldig worden verklaard.

Skûtsje Oeral Thús van Joure, dat zaterdag 5 augustus door de SKS werd gesanctioneerd voor het niet naleven van de regels, zeilt vandaag gewoon mee. Zonder aanpassingen.

 

Schipper Dirk Jan Reijenga en de Jouster commissie houden de poot stijf. Maandag voeren ze weer met het afgekeurde beslag mee in de wedstrijd bij de Veenhoop. Na afloop deelde SKS-voorzitter René Nagelhout hun mee dat ze in het seizoen 2017 definitief gediskwalificeerd zijn. Alleen de ledenvergadering kan nog iets aan de sanctie veranderen, maar dat zal Joure weinig opleveren. Want de kampioen van 2015 doet niet meer mee.

Dat Douwe Azn. Visser van Grou de openingswedstrijd van de SKS zou winnen, was zaterdag 5 augustus bij de start op de Wide Ie niet te voorzien. Hij kwam pas op een zevende, achtste plek uit de Tynje. Dirk Jan Reijenga van Joure ging toen als eerste rond de twee boeien in de Pikmar, voor Heerenveen. Hij zou later, als tweede gefinisht, worden uitgesloten.

Skûtsjekrant Voorjaar 2018

Skûtsjekrant zomer 2017